VIP

Der vil i løbet af året 2012 blive inviteret til et par forskellige VIP arrangementer

nogle er gratis, andre koster et beskedent beløb.